รูปภาพของผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบได้เชื่อมโยงข้อมูลเทอม 1/2556 เข้าสู่ระบบแล้ว
โดย ผู้ดูแลระบบ - อังคาร, 4 มิถุนายน 2013, 10:58AM
 


นิสิต สามารถ Login เข้าใช้งานระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับระบบทะเบียน
อาจารย์ สามารถ Login เข้าใช้งานระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับการ Login เข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัย

สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร.
4545 ,4402
E-mail : moodle@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com