Site news

แจ้งเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียน

 
รูปภาพของผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบทะเบียน
โดย ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ - พุธ, 2 มกราคม 2019, 2:26PM
 

ระบบจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบทะเบียนหลังวันที่ 7 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดการเพิ่ม-ถอนรายวิชา

มีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 4402 4204