รูปภาพของผู้ดูแลระบบ
ข้อมูลการลงทะเบียนหลังการเพิ่ม-ถอน เทอม 1/2556 เชื่อมโยงเข้าระบบแล้ว
โดย ผู้ดูแลระบบ - พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2013, 04:35PM
 

นิสิต ที่ Login เข้าใช้งานระบบแล้วไม่มีรายวิชา ให้ออกจากระบบ แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง


สอบถามการใช้งานเพิ่มเติม

โทร.
4545 ,4402
E-mail : moodle@tsu.ac.th,tsu_learning@hotmail.com