หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...27   ()
รายวิชาทั้งหมด 
การจัดการวงดนตรี
คีตลักษณ์และการวิเคราะห์เพลงสากล 2
ขลุ่ยเรคอเดอร์ 4
ขลุ่ยเรคอเดอร์ 3
การขับร้องประสานเสียง 4
การขับร้องประสานเสียง 3
การบรรเลงรวมวงดนตรีสากล
การอำนวยเพลง
ทักษะดนตรี 6
ทักษะดนตรี 5
การประพันธ์เพลง 4
การประพันธ์เพลง 3
ทฤษฎีสำหรับทั้งวงดนตรีไทย
ทฤษฎีสำหรับทั้งวงดนตรี
ทฤษฎีการสอดทำนอง 2
ทฤษฎีการสอดทำนอง 1
หลักการประพันธ์เพลงไทย 1
ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยุกต์ 2
ทฤษฎีดนตรีปัจจุบันประยุกต์ 1
ประวัติการดนตรีตะวันตก 2