หน้า: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 ...19   ()
รายวิชาทั้งหมด 
ดำน้ำขั้นสูง
ดำน้ำเบื้องต้น
เจ็ตสกี
ล่องแก่ง
เรือพาย
เรือใบ
วินด์เซิร์ฟ
กีฬาและนันทนาการชายหาด
วิทยาศาสตร์ทางทะเล
การช่วยชีวิตและความปลอดภัยทางน้ำ
สรีรวิทยาใต้น้ำ
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬา กิจกรรมเข้าจังหวะและลีลาสร้างสรรค์
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬายิมนาสติกลีลา
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬายิมนาสติก
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ระบบสารสนเทศในการจัดการระบบสุขภาพ
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาแอโรบิคดานซ์
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาลีลาศ
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬาว่ายน้ำ
การเป็นผู้ฝึกและตัดสินกีฬากอล์ฟ